miércoles, 10 de junio de 2015

A CREATIVIDADE PARECE COMPARTIR RAICES GENÉTICAS CA ESQUIZOFRENIA E O TRASTORNO BIPOLAR

Os xenes relacionados coa creatividade poderían aumentar o risco de desenvolver esquizofrenia e trastorno bipolar, segundo unha nova investigación.

En estudos anteriores identificouse unha conexión entre a creatividade e alteracións psiquiátricas como o trastorno bipolar, pero non quedara claro se esta asociación se debe a xenes comúns. Un novo estudo, avala a idea dunha influencia directa exercida sobre a creatividade por xenes encontrados en persoas con esquizofrenia e trastorno bipolar.
Aínda que a creatividade é difícil de definir dende o punto de vista científico, os investigadores consideran creativa unha persoa que adopta metodoloxías novidosas as cales requiren procesos cognitivos que son diferentes dos modos imperantes de pensar ou de expresarse. Iso promove a orixinalidade e é un motor da arte, pero tamén das ideas revolucionarias que a miúdo son a base de avances científicos e saltos tecnolóxicos.
Esquizofrenia e trastorno bipolar son trastornos que afectan aos pensamentos e ás emocións, o que significa que aqueles que os sofren mostran alteracións no procesamento cognitivo e emocional.
Entón se estar loco e malo e discriminatorio e esto esta relacionado ca creactividade, deberiamos non ser creativos?

jueves, 4 de junio de 2015

OS BOS RECORDOS DETERMINAN A NOSA PREFERENCIA POR ALGÚNS PERFUMES

Cando unha fragrancia desencadea en nós un bo recordo, é máis probable que nos encante, revelou unha investigación realizada por científicos de EUA e Xapón sobre as conexións entre o olfacto e a memoria. Os resultados poñen de relevo como o efecto dun olor pode variar de persoa a persoa, en función dos recordos que o devandito olor evoque. O ano pasado, outro equipo de investigadores determinou o mecanismo neuronal que nos permite asociar os olores con eventos do pasado.
Estes investigadores levaron a cabo un estudo cuxos resultados indican que o olor dun produto a miúdo evoca recordos emocionais persoais, o que inflúe na nosa resposta cara a ese olor.
Estes chamados "recordos proustianos" polo xeral fórmanse a unha idade temperá, e son tidos en conta con menor frecuencia que os recordos provocados por sinais visuais ou verbais.
Non obstante, as memorias evocadas polos olores tamén son claramente emocionais. Devólvennos sensacións do pasado, a situacións que mesmo puidemos gardar no esquecemento.

Realización do estudo:

Para realizar a investigación, enviáronse mostras de catro locións corporais perfumadas a 271 mulleres estadounidenses, de idades comprendidas entre os 22 e os 31 anos.

Antes de comezar a utilizar estas locións durante unha semana, as mulleres completaron unha enquisa inicial, vía online. Nela cualificaron as fragrancias de cada loción en canto ao seu agrado, intensidade, familiaridade, singularidade, e grao en que os evocaban recordos. Nunha enquisa posterior ao uso das locións, as participantes cualificaron ademais ata que punto gustábaslles estas.

Constatouse así que as mulleres preferían aquelas locións cuxas fragrancias lles resultaban agradables e evocábanos memorias emocionais persoais potentes. Estas locións foron cualificadas como superiores ao resto, aínda que os olores doutras locións lles resultasen igualmente agradables.

jueves, 28 de mayo de 2015

CREAN UN DISPOSITIVO DE BIOPSIAS CUTÁNEAS SEN ANESTESIA E MÁIS RÁPIDAS

Actualmente a biopsia cutánea require cortar a base da pel manualmente, retirala con pinzas e suturar a incisión cun ou dous puntos. Grazas a este dispositivo automático abondará con facer un "clic" para obter a mostra, como explica Jesús Meneses, un dos inventores do Grupo de Investigación Avanzado en Síntese, Análise, Modelado e Simulación de Máquinas e Mecanismos en Enxeñaría Mecánica (MAQLAB) da UC3M.

Esta invención é unha ferramenta ergonómica "compacta e doada de usar", explica Meneses, que fai posible obter, só con ela, unha mostra de pel. O novo dispositivo é capaz de realizar de xeito automático o corte e a extracción da mostra de tecido con todas as especificacións sanitarias establecidas polo Instituto Ramón e Cajal de Investigación Sanitaria IRYCIS, o centro co que se solicitou de forma conxunta a patente.

jueves, 21 de mayo de 2015

jueves, 14 de mayo de 2015

O CEREBRO SUFRE POLO EXCESO DE ALCOHOL DURANTE A ADOLESCENCIA

A adolescencia non é só un período crucial en termos de maduración cognitiva, emocional e social senón que coincide co espertar do consumo de alcohol para moitos deles e, con frecuencia, este consumo adoita arrancar con forza sen ter en consideración as secuelas a longo prazo.

Beber alcohol en exceso durante a etapa da adolescencia pode ter consecuencias moi negativas para o desenvolvemento do cerebro.


As conclusións do estudo detallan que tomar alcohol en demasía provoca danos na zona do cerebro que controla a memoria de longa duración e a aprendizaxe, o que afecta ao crecemento dun cerebro que aínda necesita desenvolverse plenamente.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores realizaron un experimento con ratas jóvenes a las que expusieron a ciertos niveles de alcohol durante 16 días, con un tiempo similar a la adolescencia humana. Tras esto, no recibieron más alcohol, lo que permitió a las ratas madurar hasta la edad adulta durante 24-29 días. Durante la investigación, los expertos midieron un mecanismo celular conocido como potenciación a largo plazo (LTP) en el hipocampo, una de las bases moleculares de la memoria.
UNHA ALUMNA DISEÑA UN PROTOTIPO DE BASTÓN INTELIXENTE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE VISUAL
Esta alumna da universidade Rey Juan Carlos, crea este proxecto pensado para guiado nos interiores xa que o propio bastón, xunto cunha apicación mobil dirixe a persoa desde un orixe ata un destino.

No video explicase graficante como funciona este extraordinario elemento, pero podemos completalo con máis información.
O prototipo de bastón basea o seu funcionamento na tecnoloxíaRFID -como as tarxetas sen contacto bancarias ou do aboamento transporte-, a cal permite, grazas a un lector instalado ao final deste prototipo, ler a información dunha serie de etiquetas colocadas no chan dun edificio.

A devandita información é filtrada por un microcontrolador incorporado ao bastón e transmitida ao teléfono empregando tecnoloxía Bluetooth. O teléfono recibe os datos, que indican o punto onde se encontra a persoa e comunica os pasos que debe seguir mediante indicacións por voz.

viernes, 24 de abril de 2015

TRAZOS CEREBRAIS DE INDIVIDUOS QUE NON RECORDAN A SÚA VIDA EN PRIMEIRA PERSOA

Un dos máis estraños trastornos da memoria consiste na incapacidade para recordar eventos autobiográficos en primeira persoa. Científicos norteamericanos estudaron que sucede nos cerebros de tres individuos con esta condición, e descubriron que presentan unha activación reducida nas rexións cerebrais centrais, que desempeñan un papel destacado nos procesos de memoria autobiográfica. O trastorno contrario, a memoria autobiográfica moi superior ou hipertimesia -que fai imposible esquecer os detalles máis nimios- tamén foi analizado nos últimos anos dende o punto de vista neurolóxico.
A memoria é unha capacidade cognitiva moi complexa que ademais pode presentar trastornos moi variados, como amnesia, lagoas mentais, falsos recordos, dificultade para recordar palabras (anomia), etc. Entre todos estes trastornos existe un especialmente estraño, coñecido en inglés como severely deficient autobiographical memory(SDAM) ou memoria autobiográfica severamente deficiente.

SDAM consiste na incapacidade para volver experimentar eventos persoais do pasado como propios, é dicir, para recordar o que se viviu en primeira persoa. Polo tanto, as persoas con este trastorno poden recordar episodios e detalles que vivisen no pasado, e mesmo contárllelos a outros, pero non se poden imaxinar a si mesmas neles.


jueves, 23 de abril de 2015

É NECESARIO GATEAR ?

Pais e pediatras coinciden en que os bebés deben gatear antes de camiñar. Gatear tamén considerouse un requisito previo na progresión normal doutros aspectos do desenvolvemento neuromuscular e neurolóxico, como a coordinación óculo manual e a maduración social. Pero investigacións recentes dubidan desta crenza común.
Segundo o antropólogo David Tracer, da Universidade de Boulder en Colorado, os bebés dos au, cazadores recolectores de Papua Nueva Guinea, non pasan polo estadio de gateo. Os seus pais e outros coidadores lévanos nos brazos ata que son capaces de camiñar. Aínda así, non parece que saltarse esta fase teña efectos negativos neses nenos. De feito, non gatear podería ser normal e mesmo adaptativo.


domingo, 22 de marzo de 2015

ECLIPSE SOLAR

Este eclipse foi antonte, 20 de marzo de 2015.
O fenómeno púidose apreciar máis completo en altas latitudes do hemisferio norte, de aí que gran parte de Europa e Asia o puideron contemplar de forma parcial, podendo verse de forma total unicamente nas Illas Faeroe e Svalbard situadas entre Noruega e Islandia. Non obstante, en países como Estados Unidos e Latinoamérica non puideron aprecialo de ningún modo.

O fenómeno finalizo entre as 11:06 e as 11:31 da mañá. Esta imaxe foi sacada por min cun dispositivo móvil, coas lentes de eclipse para non dañar a cámara.

miércoles, 11 de marzo de 2015

AIRE MENOS CONTAMINADO, XUBENTUDE MÁIS SA

A polución atmosférica antropoxénica xerada maiormente polo uso de enerxías contaminantes non só dana o ámbito senón tamén a saúde dos habitantes das zonas máis contaminadas. É lóxico supoñelo, pero ademais séguense sucedendo as investigacións que o avalan. Unha das completadas máis recentemente, realizada acerca da calidade do aire de California e a saúde da poboación nova desa zona de Estados Unidos, documenta a clara diferenza entre o antes e o despois da aplicación alí dunha serie de medidas encamiñadas a mitigar a polución atmosférica. O estudo únese así a outros nos que se documentaron efectos positivos similares de reducir a contaminación en áreas urbanas.

 Os beneficios na función pulmonar avanzaron en paralelo coa mellora da calidade do aire nas comunidades estudadas, e ao longo da conca de Los Ángeles, a medida que se arraigaron as políticas de loita contra a polución.

En moitos estudos, medíranse os efectos da contaminación sobre a saúde mediante a comparación de lugares con diferente calidade do aire. A dificultade para validar debidamente investigacións baseadas nese tipo de comparacións é que hai que descartar primeiro outros factores que poderían intervir nas diferenzas de saúde entre as comunidades, e iso non é doado.

Grazas a un seguimento de máis de 2.000 nenos nos mesmos lugares no transcurso de máis de dúas décadas, e realizando os axustes pertinentes por idade, xénero, etnia, estatura, enfermidades respiratorias e outras variacións, o estudo proporciona probas claras de que unha maior calidade do aire xa trae por si mesma beneficios para a saúde, beneficios que tenden a manterse durante o resto da vida para os nenos que respiraron aire máis limpo durante os anos críticos do seu crecemento.

miércoles, 4 de marzo de 2015

A UNIDADE DE ENSAIOS CLÍNICOS PARA NENOS CON CANCRO TRIPICA A SÚA ACTIVIDADE EN DOUS ANOS

Segundo os últimos datos do Rexistro Nacional de Tumores, en España, en xeral, e grazas a diferentes modalidades de tratamentos, o 78% dos pacientes con cancro infantil cúrase. Non obstante, segue sendo un número elevado o dos pacientes que falecen. O índice de supervivencia dos pacientes con neuroblastomas ou sarcomaes en estadios avanzados e algúns tipos de tumores cerebrais ou leucemias é inferior ao 40%.
Para investigar os casos menos frecuentes, o Hospital Universitario Neno Xesús e o Centro Nacional de Investigacións Oncológicas(CNIO) crearon hai dous anos a Unidade de Investigación Clínica para Ensaios Clínicos Pediátricos CNIO-HNJS. Coordinada polo doutor Lucas Moreno, facilita o acceso a máis alternativas terapéuticas dentro dun ensaio clínico, sen necesidade de realizar un desprazamento por parte das familias fóra de España.
"Hai dous anos non tiñamos un ensaio clínico para as leucemias que recaían, nin para os neuroblastomas, nin para moitos tipos de sarcomaes, e agora é un camiño no que estamos a mellorar. Sempre queremos ter unha carteira de ensaios clínicos que cubran os máximos cancros posibles pero é un camiño no que avanzamos moito", indicou Moreno.
Durante a II Xornada Hospitalaria sobre Medicina Translacional e Ensaios Clínicos, celebrada o pasado 24 de febreiro no Hospital Neno Xesús, Moreno presentou os resultados obtidos dende o inicio de actividade da Unidade. En dous anos de vida, pasaron de 9 a 25 ensaios clínicos abertos, ampliando a posibilidade de acceder a tratamentos experimentais para a maioría dos cancros infantís.
"Tamén conseguimos que os medicamentos que van chegando poidan probarse o antes posible nos nenos. Antes, cando os medicamentos se empezaban a probar en adultos, tardaban máis de dez anos en chegar a probarse en nenos. Agora, eses ensaios clínicos fanse antes e, ademais a grazas a unidades como esta e a outras en Europa, eses ensaios están a chegar a España, anunciou Moreno.
Dentro da unidade, entre os principais cancros en pediatría, hai ensaios específicos para a leucemia linfoblástica, mieloblástica e oneuroblastoma. Ademais, hai ensaios xenéricos aos que poden acceder pacientes con calquera tipo de tumor sólido -exceptuando os cerebrais- e outros para pacientes con determinadas mutacións xenéticas, con independencia da patoloxía que padezan.
Nun último grupo encóntranse outros tratamentos experimentais para cancros menos frecuentes, como a leucemia mieloide crónica,LHH (Linfohistiocitosis hemofagocítica), ou moi raros, como o tumor de GIST, entre outros.
Durante o ano 2015 espérase poder ampliar esta carteira de ensaios iniciando outros cinco novos ensaios clínicos, dedicados especialmente ao osteosarcoma, ao sarcoma de Ewing e aos tumores cerebrais.

sábado, 28 de febrero de 2015

NOVAS EVIDENCIAS SOBRE OS BENEFICIOS DOS EXPAZOS NATURAIS PARA A SAÚDE

Na investigación publicada en Environment International e levada a cabo polo Centro de Investigación en Epidemioloxía Ambiental, centro de investigación da alianza ISGlobal, obsérvase que a presenza de espazos verdes se asocia cunha mellor percepción da propia saúde e unha mellor saúde mental.

O obxectivo xeral deste estudo era avaliar a asociación entre os espazos verdes (parques, campos, etc.) e azuis (praias, ríos, etc.) e a saúde das persoas. Tamén se quería investigar se esta asociación era distinta entre homes e mulleres, nos diferentes niveis socioeconómicos e entre zonas urbanas e rurais. Ademais o estudo pretendía avaliar se a relación entre espazos naturais e saúde podía explicarse por diferenzas na actividade física ou o apoio social.

"Hai unha evidencia cada vez maior dos efectos beneficiosos na saúde dos ámbitos naturais. Non obstante, a maior parte da evidencia centrouse nos espazos verdes e existe pouca evidencia dos beneficios para a saúde dos espazos azuis. Tamén se coñece pouco sobre os factores que modifican esta asociación e os posibles mecanismos que poden explicala, comenta MargaritaTrigueiro-Mais, primeira asinante do estudo.
Este estudo do proxecto europeo Phenotype proporciona evidencias de que os espazos verdes se asocian a unha mellor percepción da propia saúde e a unha mellor saúde mental, independentemente do grao de urbanización, estado socioeconómico e xénero.


OS TELÉFONOS INTELIXENTES PODERÍAN DETECTAR ATAQUES CARDÍACOSOs teléfonos intelixentes ou smartphones poderían ser tan eficaces como un electrocardiógrafo convencional na detección precoz dun infarto, segundo xorde dun estudo piloto realizado en Estados Unidos por un equipo de investigadores e médicos.

"O tempo é vida. No momento preciso en que comezan a manifestarse os síntomas cardíacos nun paciente, usuarios non necesariamente expertos en medicina, pero adestrados para realizar o estudo, poderían transmitir os datos a un centro médico", indicou á Axencia CyTA-Leloir un dos investigadores, o doutor Alejandro Barbagelata, profesor asistente adxunto da Universidade de Duke, en Durham, Estados Unidos, quen egresó da Facultade de Medicina da UBA e traballou na Fundación Favaloro e o Hospital Italiano de Bos Aires, en Arxentina, entre 1993 e 2004.

No estudo, os smartphones empregados utilizaron un simple accesorio incorporado no teléfono que, en cinco minutos, permite visualizar información sobre o estado do corazón. Logo, podíanse enviar os datos por internet a centros de saúde ou expertos para tomar unha decisión médica apropiada en forma rápida.

jueves, 29 de enero de 2015

CONSIGUEN FREAR A LUZ NO AIRE

Científicos escoceses conseguiron retardar a velocidade dos fotóns no espazo libre, é dicir, no aire. O efecto é similar ao dun equipo ciclista nunha contra o reloxo por equipos: aínda que o conxunto vai a unha velocidade constante, cando un dos ciclistas se deixa caer do primeiro posto ao último; vai máis lento.

Dende hai tempo sábese que a velocidade da luz se reduce lixeiramente cando pasa por materiais como a auga ou o vidro.
Investigadores da Universidade de Glasgow e a Universidade Heriot-Watt (Edinburgo), ambas as dúas de Escocia, lograron frear os fotóns no espazo libre por primeira vez, segundo publican esta semana en Science Express, que publica por adiantado en liña algúns artigos seleccionados para a revista Science. En concreto, demostraron que aplicando unha máscara a un feixe óptico se pode dar aos fotóns unha estrutura espacial que reduce a súa velocidade.
Dous fotons salen a  vez, pero un deles chega con 
20 longitudes de onda de ventaxa sobre o outro.

jueves, 15 de enero de 2015

O REPARADOR SONO DOS BEBÉS É EN REALIDADE UNHA FONTE DE APRENDIZAXE

Segundo un artigo publicado na revista Proceedings of National Academy of Science (PNAS), durmir a sesta é clave para fixar o que aprenden os bebés.

A esta conclusión chegaron científicos da Universidade de Sheffield(Reino Unido) e da Universidade Ruhr de Bochum (Alemaña), tras realizar unha serie de experimentos nos que 216 bebés de entre seis e 12 meses tiveron que repetir certas accións con monicreques, catro horas despois de aprendelas por primeira vez.

Constatouse entón que aqueles que durmiron durante polo menos media hora nese intervalo obtiveron mellores resultados que os bebés que non durmiran e, ademais, seguiron retendo a información 24 horas despois

jueves, 8 de enero de 2015

AS PEGADAS DUNHA RÍADA NUNHA MESETA MARCIANA

Belos illotes e estreitas gargantas foron tallados por unha tumultuosa corrente de auga que sucou unha pequena rexión mesetaria de Marte, preto do sueste do gran sistema de canóns Vallis Marineris.
As imaxes capturadas o 7 de decembro pola Mars Express da ESA mostran a parte central de Osuga Valles, que ten unha lonxitude total de 164 quilómetros.
Se creee que inundacións catastróficas crearon a moi erosionadaOsuga Valles e as características que a compoñen. As canles arredor das illas no val indican que a dirección de fluxo foi cara ao nordés (abaixo á dereita), con rañuras estreitas no chan da canle que suxiren que a auga fluíu rápido.
As diferenzas na elevación, xunto coas relacións transversais das canles, suxiren que Osuga Valles experimentou varios episodios de inundacións. A vista en perspectiva, que está orientada coa dirección do fluxo de auga cara á parte superior da imaxe, mostra os detalles do fondo do val rañurar e as canles escavadas nas illas máis claramente.