domingo, 22 de marzo de 2015

ECLIPSE SOLAR

Este eclipse foi antonte, 20 de marzo de 2015.
O fenómeno púidose apreciar máis completo en altas latitudes do hemisferio norte, de aí que gran parte de Europa e Asia o puideron contemplar de forma parcial, podendo verse de forma total unicamente nas Illas Faeroe e Svalbard situadas entre Noruega e Islandia. Non obstante, en países como Estados Unidos e Latinoamérica non puideron aprecialo de ningún modo.

O fenómeno finalizo entre as 11:06 e as 11:31 da mañá. Esta imaxe foi sacada por min cun dispositivo móvil, coas lentes de eclipse para non dañar a cámara.

miércoles, 11 de marzo de 2015

AIRE MENOS CONTAMINADO, XUBENTUDE MÁIS SA

A polución atmosférica antropoxénica xerada maiormente polo uso de enerxías contaminantes non só dana o ámbito senón tamén a saúde dos habitantes das zonas máis contaminadas. É lóxico supoñelo, pero ademais séguense sucedendo as investigacións que o avalan. Unha das completadas máis recentemente, realizada acerca da calidade do aire de California e a saúde da poboación nova desa zona de Estados Unidos, documenta a clara diferenza entre o antes e o despois da aplicación alí dunha serie de medidas encamiñadas a mitigar a polución atmosférica. O estudo únese así a outros nos que se documentaron efectos positivos similares de reducir a contaminación en áreas urbanas.

 Os beneficios na función pulmonar avanzaron en paralelo coa mellora da calidade do aire nas comunidades estudadas, e ao longo da conca de Los Ángeles, a medida que se arraigaron as políticas de loita contra a polución.

En moitos estudos, medíranse os efectos da contaminación sobre a saúde mediante a comparación de lugares con diferente calidade do aire. A dificultade para validar debidamente investigacións baseadas nese tipo de comparacións é que hai que descartar primeiro outros factores que poderían intervir nas diferenzas de saúde entre as comunidades, e iso non é doado.

Grazas a un seguimento de máis de 2.000 nenos nos mesmos lugares no transcurso de máis de dúas décadas, e realizando os axustes pertinentes por idade, xénero, etnia, estatura, enfermidades respiratorias e outras variacións, o estudo proporciona probas claras de que unha maior calidade do aire xa trae por si mesma beneficios para a saúde, beneficios que tenden a manterse durante o resto da vida para os nenos que respiraron aire máis limpo durante os anos críticos do seu crecemento.

miércoles, 4 de marzo de 2015

A UNIDADE DE ENSAIOS CLÍNICOS PARA NENOS CON CANCRO TRIPICA A SÚA ACTIVIDADE EN DOUS ANOS

Segundo os últimos datos do Rexistro Nacional de Tumores, en España, en xeral, e grazas a diferentes modalidades de tratamentos, o 78% dos pacientes con cancro infantil cúrase. Non obstante, segue sendo un número elevado o dos pacientes que falecen. O índice de supervivencia dos pacientes con neuroblastomas ou sarcomaes en estadios avanzados e algúns tipos de tumores cerebrais ou leucemias é inferior ao 40%.
Para investigar os casos menos frecuentes, o Hospital Universitario Neno Xesús e o Centro Nacional de Investigacións Oncológicas(CNIO) crearon hai dous anos a Unidade de Investigación Clínica para Ensaios Clínicos Pediátricos CNIO-HNJS. Coordinada polo doutor Lucas Moreno, facilita o acceso a máis alternativas terapéuticas dentro dun ensaio clínico, sen necesidade de realizar un desprazamento por parte das familias fóra de España.
"Hai dous anos non tiñamos un ensaio clínico para as leucemias que recaían, nin para os neuroblastomas, nin para moitos tipos de sarcomaes, e agora é un camiño no que estamos a mellorar. Sempre queremos ter unha carteira de ensaios clínicos que cubran os máximos cancros posibles pero é un camiño no que avanzamos moito", indicou Moreno.
Durante a II Xornada Hospitalaria sobre Medicina Translacional e Ensaios Clínicos, celebrada o pasado 24 de febreiro no Hospital Neno Xesús, Moreno presentou os resultados obtidos dende o inicio de actividade da Unidade. En dous anos de vida, pasaron de 9 a 25 ensaios clínicos abertos, ampliando a posibilidade de acceder a tratamentos experimentais para a maioría dos cancros infantís.
"Tamén conseguimos que os medicamentos que van chegando poidan probarse o antes posible nos nenos. Antes, cando os medicamentos se empezaban a probar en adultos, tardaban máis de dez anos en chegar a probarse en nenos. Agora, eses ensaios clínicos fanse antes e, ademais a grazas a unidades como esta e a outras en Europa, eses ensaios están a chegar a España, anunciou Moreno.
Dentro da unidade, entre os principais cancros en pediatría, hai ensaios específicos para a leucemia linfoblástica, mieloblástica e oneuroblastoma. Ademais, hai ensaios xenéricos aos que poden acceder pacientes con calquera tipo de tumor sólido -exceptuando os cerebrais- e outros para pacientes con determinadas mutacións xenéticas, con independencia da patoloxía que padezan.
Nun último grupo encóntranse outros tratamentos experimentais para cancros menos frecuentes, como a leucemia mieloide crónica,LHH (Linfohistiocitosis hemofagocítica), ou moi raros, como o tumor de GIST, entre outros.
Durante o ano 2015 espérase poder ampliar esta carteira de ensaios iniciando outros cinco novos ensaios clínicos, dedicados especialmente ao osteosarcoma, ao sarcoma de Ewing e aos tumores cerebrais.