miércoles, 10 de junio de 2015

A CREATIVIDADE PARECE COMPARTIR RAICES GENÉTICAS CA ESQUIZOFRENIA E O TRASTORNO BIPOLAR

Os xenes relacionados coa creatividade poderían aumentar o risco de desenvolver esquizofrenia e trastorno bipolar, segundo unha nova investigación.

En estudos anteriores identificouse unha conexión entre a creatividade e alteracións psiquiátricas como o trastorno bipolar, pero non quedara claro se esta asociación se debe a xenes comúns. Un novo estudo, avala a idea dunha influencia directa exercida sobre a creatividade por xenes encontrados en persoas con esquizofrenia e trastorno bipolar.
Aínda que a creatividade é difícil de definir dende o punto de vista científico, os investigadores consideran creativa unha persoa que adopta metodoloxías novidosas as cales requiren procesos cognitivos que son diferentes dos modos imperantes de pensar ou de expresarse. Iso promove a orixinalidade e é un motor da arte, pero tamén das ideas revolucionarias que a miúdo son a base de avances científicos e saltos tecnolóxicos.
Esquizofrenia e trastorno bipolar son trastornos que afectan aos pensamentos e ás emocións, o que significa que aqueles que os sofren mostran alteracións no procesamento cognitivo e emocional.
Entón se estar loco e malo e discriminatorio e esto esta relacionado ca creactividade, deberiamos non ser creativos?

jueves, 4 de junio de 2015

OS BOS RECORDOS DETERMINAN A NOSA PREFERENCIA POR ALGÚNS PERFUMES

Cando unha fragrancia desencadea en nós un bo recordo, é máis probable que nos encante, revelou unha investigación realizada por científicos de EUA e Xapón sobre as conexións entre o olfacto e a memoria. Os resultados poñen de relevo como o efecto dun olor pode variar de persoa a persoa, en función dos recordos que o devandito olor evoque. O ano pasado, outro equipo de investigadores determinou o mecanismo neuronal que nos permite asociar os olores con eventos do pasado.
Estes investigadores levaron a cabo un estudo cuxos resultados indican que o olor dun produto a miúdo evoca recordos emocionais persoais, o que inflúe na nosa resposta cara a ese olor.
Estes chamados "recordos proustianos" polo xeral fórmanse a unha idade temperá, e son tidos en conta con menor frecuencia que os recordos provocados por sinais visuais ou verbais.
Non obstante, as memorias evocadas polos olores tamén son claramente emocionais. Devólvennos sensacións do pasado, a situacións que mesmo puidemos gardar no esquecemento.

Realización do estudo:

Para realizar a investigación, enviáronse mostras de catro locións corporais perfumadas a 271 mulleres estadounidenses, de idades comprendidas entre os 22 e os 31 anos.

Antes de comezar a utilizar estas locións durante unha semana, as mulleres completaron unha enquisa inicial, vía online. Nela cualificaron as fragrancias de cada loción en canto ao seu agrado, intensidade, familiaridade, singularidade, e grao en que os evocaban recordos. Nunha enquisa posterior ao uso das locións, as participantes cualificaron ademais ata que punto gustábaslles estas.

Constatouse así que as mulleres preferían aquelas locións cuxas fragrancias lles resultaban agradables e evocábanos memorias emocionais persoais potentes. Estas locións foron cualificadas como superiores ao resto, aínda que os olores doutras locións lles resultasen igualmente agradables.

jueves, 28 de mayo de 2015

CREAN UN DISPOSITIVO DE BIOPSIAS CUTÁNEAS SEN ANESTESIA E MÁIS RÁPIDAS

Actualmente a biopsia cutánea require cortar a base da pel manualmente, retirala con pinzas e suturar a incisión cun ou dous puntos. Grazas a este dispositivo automático abondará con facer un "clic" para obter a mostra, como explica Jesús Meneses, un dos inventores do Grupo de Investigación Avanzado en Síntese, Análise, Modelado e Simulación de Máquinas e Mecanismos en Enxeñaría Mecánica (MAQLAB) da UC3M.

Esta invención é unha ferramenta ergonómica "compacta e doada de usar", explica Meneses, que fai posible obter, só con ela, unha mostra de pel. O novo dispositivo é capaz de realizar de xeito automático o corte e a extracción da mostra de tecido con todas as especificacións sanitarias establecidas polo Instituto Ramón e Cajal de Investigación Sanitaria IRYCIS, o centro co que se solicitou de forma conxunta a patente.

jueves, 21 de mayo de 2015

jueves, 14 de mayo de 2015

O CEREBRO SUFRE POLO EXCESO DE ALCOHOL DURANTE A ADOLESCENCIA

A adolescencia non é só un período crucial en termos de maduración cognitiva, emocional e social senón que coincide co espertar do consumo de alcohol para moitos deles e, con frecuencia, este consumo adoita arrancar con forza sen ter en consideración as secuelas a longo prazo.

Beber alcohol en exceso durante a etapa da adolescencia pode ter consecuencias moi negativas para o desenvolvemento do cerebro.


As conclusións do estudo detallan que tomar alcohol en demasía provoca danos na zona do cerebro que controla a memoria de longa duración e a aprendizaxe, o que afecta ao crecemento dun cerebro que aínda necesita desenvolverse plenamente.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores realizaron un experimento con ratas jóvenes a las que expusieron a ciertos niveles de alcohol durante 16 días, con un tiempo similar a la adolescencia humana. Tras esto, no recibieron más alcohol, lo que permitió a las ratas madurar hasta la edad adulta durante 24-29 días. Durante la investigación, los expertos midieron un mecanismo celular conocido como potenciación a largo plazo (LTP) en el hipocampo, una de las bases moleculares de la memoria.
UNHA ALUMNA DISEÑA UN PROTOTIPO DE BASTÓN INTELIXENTE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE VISUAL
Esta alumna da universidade Rey Juan Carlos, crea este proxecto pensado para guiado nos interiores xa que o propio bastón, xunto cunha apicación mobil dirixe a persoa desde un orixe ata un destino.

No video explicase graficante como funciona este extraordinario elemento, pero podemos completalo con máis información.
O prototipo de bastón basea o seu funcionamento na tecnoloxíaRFID -como as tarxetas sen contacto bancarias ou do aboamento transporte-, a cal permite, grazas a un lector instalado ao final deste prototipo, ler a información dunha serie de etiquetas colocadas no chan dun edificio.

A devandita información é filtrada por un microcontrolador incorporado ao bastón e transmitida ao teléfono empregando tecnoloxía Bluetooth. O teléfono recibe os datos, que indican o punto onde se encontra a persoa e comunica os pasos que debe seguir mediante indicacións por voz.

viernes, 24 de abril de 2015

TRAZOS CEREBRAIS DE INDIVIDUOS QUE NON RECORDAN A SÚA VIDA EN PRIMEIRA PERSOA

Un dos máis estraños trastornos da memoria consiste na incapacidade para recordar eventos autobiográficos en primeira persoa. Científicos norteamericanos estudaron que sucede nos cerebros de tres individuos con esta condición, e descubriron que presentan unha activación reducida nas rexións cerebrais centrais, que desempeñan un papel destacado nos procesos de memoria autobiográfica. O trastorno contrario, a memoria autobiográfica moi superior ou hipertimesia -que fai imposible esquecer os detalles máis nimios- tamén foi analizado nos últimos anos dende o punto de vista neurolóxico.
A memoria é unha capacidade cognitiva moi complexa que ademais pode presentar trastornos moi variados, como amnesia, lagoas mentais, falsos recordos, dificultade para recordar palabras (anomia), etc. Entre todos estes trastornos existe un especialmente estraño, coñecido en inglés como severely deficient autobiographical memory(SDAM) ou memoria autobiográfica severamente deficiente.

SDAM consiste na incapacidade para volver experimentar eventos persoais do pasado como propios, é dicir, para recordar o que se viviu en primeira persoa. Polo tanto, as persoas con este trastorno poden recordar episodios e detalles que vivisen no pasado, e mesmo contárllelos a outros, pero non se poden imaxinar a si mesmas neles.