miércoles, 10 de junio de 2015

A CREATIVIDADE PARECE COMPARTIR RAICES GENÉTICAS CA ESQUIZOFRENIA E O TRASTORNO BIPOLAR

Os xenes relacionados coa creatividade poderían aumentar o risco de desenvolver esquizofrenia e trastorno bipolar, segundo unha nova investigación.

En estudos anteriores identificouse unha conexión entre a creatividade e alteracións psiquiátricas como o trastorno bipolar, pero non quedara claro se esta asociación se debe a xenes comúns. Un novo estudo, avala a idea dunha influencia directa exercida sobre a creatividade por xenes encontrados en persoas con esquizofrenia e trastorno bipolar.
Aínda que a creatividade é difícil de definir dende o punto de vista científico, os investigadores consideran creativa unha persoa que adopta metodoloxías novidosas as cales requiren procesos cognitivos que son diferentes dos modos imperantes de pensar ou de expresarse. Iso promove a orixinalidade e é un motor da arte, pero tamén das ideas revolucionarias que a miúdo son a base de avances científicos e saltos tecnolóxicos.
Esquizofrenia e trastorno bipolar son trastornos que afectan aos pensamentos e ás emocións, o que significa que aqueles que os sofren mostran alteracións no procesamento cognitivo e emocional.
Entón se estar loco e malo e discriminatorio e esto esta relacionado ca creactividade, deberiamos non ser creativos?

jueves, 4 de junio de 2015

OS BOS RECORDOS DETERMINAN A NOSA PREFERENCIA POR ALGÚNS PERFUMES

Cando unha fragrancia desencadea en nós un bo recordo, é máis probable que nos encante, revelou unha investigación realizada por científicos de EUA e Xapón sobre as conexións entre o olfacto e a memoria. Os resultados poñen de relevo como o efecto dun olor pode variar de persoa a persoa, en función dos recordos que o devandito olor evoque. O ano pasado, outro equipo de investigadores determinou o mecanismo neuronal que nos permite asociar os olores con eventos do pasado.
Estes investigadores levaron a cabo un estudo cuxos resultados indican que o olor dun produto a miúdo evoca recordos emocionais persoais, o que inflúe na nosa resposta cara a ese olor.
Estes chamados "recordos proustianos" polo xeral fórmanse a unha idade temperá, e son tidos en conta con menor frecuencia que os recordos provocados por sinais visuais ou verbais.
Non obstante, as memorias evocadas polos olores tamén son claramente emocionais. Devólvennos sensacións do pasado, a situacións que mesmo puidemos gardar no esquecemento.

Realización do estudo:

Para realizar a investigación, enviáronse mostras de catro locións corporais perfumadas a 271 mulleres estadounidenses, de idades comprendidas entre os 22 e os 31 anos.

Antes de comezar a utilizar estas locións durante unha semana, as mulleres completaron unha enquisa inicial, vía online. Nela cualificaron as fragrancias de cada loción en canto ao seu agrado, intensidade, familiaridade, singularidade, e grao en que os evocaban recordos. Nunha enquisa posterior ao uso das locións, as participantes cualificaron ademais ata que punto gustábaslles estas.

Constatouse así que as mulleres preferían aquelas locións cuxas fragrancias lles resultaban agradables e evocábanos memorias emocionais persoais potentes. Estas locións foron cualificadas como superiores ao resto, aínda que os olores doutras locións lles resultasen igualmente agradables.